Sao Nam_Logoheader

Liên hệ:        

Hotline: (+84) 28 38 455 316

  

    

Chất tráng phủ Heidelberg gốc UV

 • U6630 là hóa chất tráng phủ gốc UV chất lượng cao của Heidelberg.
 • U6630 có độ bóng cao.
 • Sau khi tráng phủ với U6630 bài in vẫn có khả năng bám keo và ép nhũ tốt với các loại keo và nhũ phù hợp
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà sản xuất Heidelberg.
 • U6650 là hóa chất tráng phủ gốc UV chất lượng cao của Heidelberg.
 • U6650 có độ bóng cao.
 • U6650 có độ láng rất tốt và có thể tráng phủ 2 mặt.
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà sản xuất Heidelberg.

 

 • U6601 là sản phẩm chất lượng cao của Heidelberg.
 • U6601 có độ bóng cao
 • U6601 nhạy sáng UV, nhẹ mùi sau khi đã sấy khô.
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà sản xuất Heidelberg.

 

 • U6610 là hóa chất tráng phủ gốc UV chất lượng cao của Heidelberg.
 • U6610 có độ bóng cao.
 • Không chứa Benzophenone.
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà sản xuất Heidelberg.
 • U6615 là sản phẩm chất lượng cao của Heidelberg.
 • U6615 có độ bóng rất cao
 • U6615 không chứa Benzophenone và ITX
 • U6615 nhạy sáng UV, nhẹ mùi sau khi đã sấy khô.
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà sản xuất Heidelberg.
 • U6660 là hóa chất tráng phủ gốc UV có độ bóng cao. 
 • Ngoài ra U6660 còn cho một độ nhẵn, láng tuyệt vời cho bề mặt sản phẩm in .
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà sản xuất Heidelberg.

 

 
  Subscribe to Chất tráng phủ Heidelberg gốc UV