Sao Nam_Logoheader

Liên hệ:        

Hotline: (+84) 28 38 455 316

  

    

Agfa Energy Improved Developer

  • Hóa chất Agfa Energy Improved được sử dụng cho các bản (plate) dùng trong in offset; Sử dụng kết hợp với Energy Improved Replenisher
  • Nhà sản xuất: Agfa

Đơn vị tính: 

  • Hộp
Part number:
P9P3E

Giá: 

Liên hệ
-+