Sao Nam_Logoheader

Liên hệ:        

Hotline: (+84) 28 38 455 316

  

    

Xingraphics FIT Invado

  • Bản nhiệt CTP Fit Invado có độ bền cao
  • Thời gian hiện bản nhanh, hiệu suất chất lượng in cao
  • Đặc biệt tiết kiệm nước, giảm đáng kể lượng mực tiêu thụ, giá thành trang in giảm
Part number:
Plate_Fit Invado

Giá: 

Liên hệ
-+