Sao Nam_Logoheader

Liên hệ:        

Hotline: (+84) 28 38 455 316

  

    

Agfa Aiyinda 803

  • Chất lượng in đồng đều
  • Phù hợp với mọi phân khúc thị trường in ấn thương mại và bao bì
  • Phù hợp với mọi loại máy hiện bản
  • Đạt 300,000 bản in mà không cần phải nung
Part number:
Plate_Aiyinda 803

Giá: 

Liên hệ
-+