Sao Nam_Logoheader

Liên hệ:        

Hotline: (+84) 28 38 455 316

  

    

Agfa Energy Elite

  • Công nghệ bản nhiệt không nung
  • Độ bền bản cao, chất lượng hình ảnh đồng đều, hiệu suất cao, tiêu thụ ít hóa chất
  • Phù hợp trong lĩnh vực thương mại và bao bì
  • Đạt 350,000 bản in và 150,000 bản in ở môi trường mực UV hoặc kim loại mà không cần nung
Part number:
Plate_Elite

Giá: 

Liên hệ
-+